ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 46651 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ประกาศรับสมัครงาน