มขร. – R – 003 -2565
ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับ
รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.)
(Structural Requirements of Bogie
Container Flat Wagon)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 352828 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่มาตรฐานการขนส่งทางราง