รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 222922 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่การดำเนินการตามระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ