จำนวนหัวรถจักรรถไฟ/รถไฟฟ้า และตู้โดยสาร/สินค้าทางราง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

Download

ดาวน์โหลด

Download ( Excel, 33280 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in คลังความรู้