ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในประเทศจำแนกรายหน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

Download

ดาวน์โหลด

Download ( Excel, 35840 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in คลังความรู้