กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ กรณีสะพานพระราม 6 ทรุดตัว

วันนี้ (24 มกราคม 2565) กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ กรณีสะพานพระราม 6 ทรุดตัว กระทบการให้บริการเดินรถไฟสายใต้ โดยจากการลงพื้นที่พบว่า ปัจจุบันสะพานรถไฟพระราม 6 อยู่ระหว่างดำเนินการเสริมความมั่นคงสะพาน COMPOSITE GIRDER และงานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก (สะพานพระราม 6) โดยจากการตรวจสอบพบว่า สะพานรถไฟมีการทรุดตัวเนื่องจากขั้นตอนการเปลี่ยน Rivet (หมุดย้ำ)ของเดิมไปเป็นน็อตกำลังสูง บริเวณจุดรอยต่อของชิ้นส่วน(member) แนวเฉียงที่รอยต่อ (joint) ขอบริมด้านบน ของสะพานเหล็กตัวที่สามจากฝั่งกรุงเทพมหานคร ทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหมุดย้ำ อาจมีน้ำหนักจากการเดินรถไฟ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนสะพาน (member) ส่งผลให้ระดับสันรางเกิดการเคลื่อนที่ จึงจำเป็นต้องหยุดการเดินรถไฟสายใต้ชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.30น. ของวันนี้ (24 มกราคม 2565) เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ โดย รฟท.อยู่ระหว่างตรวจสอบทางเทคนิคและปรับปรุงโครงสร้างสะพานให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และจากการประสาน รฟท. ในเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถ ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับวันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ประสานงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเพื่อขนถ่ายผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีบางบำหรุ โดยขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่ ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก และขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ-ตรัง ไปออกต้นทางที่สถานีบางบำหรุ และวันนี้งดให้บริการขบวนรถสายใต้ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี และขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช โดยผู้โดยสารติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา

ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถไฟสายใต้สามารถนำบัตรโดยสารติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าระหว่างสถานีบางซื่อ-สถานีบางบำหรุได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว