กรมการขนส่งทางราง จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองจากการดำเนินการโครงการระบบราง

วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) กรมการขนส่งทางราง จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองจากการดำเนินการโครงการระบบราง ให้กับมีเจ้าหน้าที่ ขร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านระบบราง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละออง เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการตรวจวัดได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งป้องกันปัญหาจากมลภาวะทางด้านต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการด้านระบบราง ทั้งที่เปิดใช้บริการแล้ว ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และที่จะดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการมลพิษ เสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละออง จากกรมควบคุมมลพิษมาเป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรม

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว