กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 81 ปี

11 ส.ค. 65นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 81 ปี ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร 10) กรมการขนส่งทางบก”81 ปี กรมการขนส่งทางบก นวัตกรรมนำบริการ สู่มาตรฐานความปลอดภัย”

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ภาพข่าว