กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 30 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

19 ส.ค. 65 นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 30 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม.

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ภาพข่าว