กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายอธิภู จิตรานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อ เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งประชาชนจะเริ่มทะยอยเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งหลังจากการปรับย้ายสถานีต้นทางและปลายทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) มายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นครั้งแรกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์รองรับผู้โดยสารจำนวนมากช่วงเทศกาล

โดยในการลงพื้นที่พบว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ แต่สามารถบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆ ภายในสถานี เช่น การจัดเก้าอี้เสริมในพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร การปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีให้พร้อมใช้งาน การเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วโดยสารก่อนขึ้นชั้นชานชาลา โดยในระยะยาว ให้เร่งรัดการจัดหาเครื่องตรวจตั๋วโดยสารอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจตั๋วโดยสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนในด้านการเดินรถ ได้กำชับการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางรถไฟ เพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและจุดตัดทางรถไฟ และเข้มงวดการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเดินรถ ตลอดจนจัดตู้เสริมและขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่น เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเป็นต้น

กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางขอให้เดินทางสะดวก และปลอดภัยช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content