กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และตรวจสอบประเมินด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และเจ้าหน้าที่ ทอท. ให้การต้อนรับ

ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ของ ทอท. ที่จะนำมาให้บริการประชาชนในช่วงประมาณปี 2565 นี้ เป็นประเภทรถไฟฟ้าล้อยาง จำนวน 6 ขบวน ความเร็วให้บริการประมาณ 50-55 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 210 คน/ขบวน หรือ 6,000 คน/ชั่วโมง ระยะเวลาการรอคอย (Headways) ประมาณ 3 นาที ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที โดยจะวิ่งผ่านอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างอาคารเทียบบินครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) กับอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ซึ่งอาคารเทียบฯ 1 จะเปิดให้บริการประมาณปี 2566

สำหรับการลงพื้นตรวจติดตามในวันนี้เจ้าหน้าที่ของ ขร. ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานตัวรถ APM งานระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOPs ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ ขร. กำหนดแนวทางไว้หรือไม่ โดยจากการตรวจเบื้องต้น พบว่าระบบรถไฟฟ้าล้อยางดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ในส่วนของ SOPs โดยเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ ทาง ขร. จะได้ประสานติดตามต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว