กรมการขนส่งทางราง เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กรมการขนส่งทางราง เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้าง ?

เรื่องที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการได้รับผลกระทบอันมาจากภารกิจหลักของ ขร. และการให้บริการด้านการขนส่งทางราง

“เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์