กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 สะสม 2 วัน (28-29ก.ค.65) รวมกว่า 1.55 ล้านคน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.54 โดยเมื่อวาน (29 ก.ค.65) มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 848,751คน เพิ่มขึ้นจากวันแรก(28ก.ค.65) 146,686 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.89 และมากกว่าประมาณการ 53,941 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 6.79

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,550,816 คน มากกว่าประมาณการ 81,465 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.54 (ประมาณการ 1,469,351 คน แบ่งเป็นรถไฟ 120,452 คนและรถไฟฟ้า 1,348,899 คน) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 121,454 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 46,508 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 74,946 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 63,170 คน และขาเข้า 58,284 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 43,181 คน(ขาออก 22,379 คน และขาเข้า 20,802 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 29,083 คน(ขาออก 15,002 คนและขาเข้า 14,081คน) สายเหนือ 26,538 คน (ขาออก 13,927 คน ขาเข้า 12,611 คน) สายตะวันออก 15,005 คน (ขาออก 7,956 คน ขาเข้า 7,049 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 7,647 คน(ขาออก 3,906 คน ขาเข้า 3,741 คน) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการ 1,429,362 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 78,741 คน สายสีแดง 23,348 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 44,155 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 396,345 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 886,773 คน
ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสองของวันหยุดต่อเนื่อง มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 848,751 คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 146,686 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.89 รวมทั้งมากกว่าประมาณการ 53,941 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 6.79 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 54,001 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 794,750 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 218 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 54,001 คน (ลดลงจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 13,452 คน หรือลดลงร้อยละ 19.94) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 20,617 คนและเชิงสังคม 33,384 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 26,350 คน (ลดลงจากวันที่ 28 ก.ค.65 จำนวน 10,470 คน หรือลดลงร้อยละ 28.44) และผู้โดยสารขาเข้า 27,651 คน (ลดลงจากวันที่ 28 ก.ค.65 จำนวน 2,982 คน หรือลดลงร้อยละ 9.74) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 19,294 คน (ผู้โดยสารขาออก 9,180 คน ผู้โดยสารขาเข้า 10,114 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12,897 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,310 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,587 คน) สายเหนือ 11,371 คน (ผู้โดยสารขาออก 5,700 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,671 คน) สายตะวันออก 7,005 คน (ผู้โดยสารขาออก 3,410 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,595 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,434 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,750 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,684 คน) ทั้งนี้ รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารหนาแน่น โดยพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพและชุมทางบางซื่อ
  2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 794,750 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 ก.ค.65 จำนวน 160,138 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.23) ให้บริการรวม 2,342 เที่ยววิ่งประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 43,841 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 12,053 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยววิ่ง จำนวน 25,130 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 463 เที่ยววิ่ง จำนวน 225,693 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,159 เที่ยววิ่ง จำนวน 488,033 คน โดยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มรถเสริม รวม 8 เที่ยว ได้แก่ BTS สายสุขุมวิท เพิ่มรถเสริมจำนวน 8 เที่ยว โดยมีเหตุขัดข้อง 1ครั้ง คือ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
    เมื่อเวลา 03.45 น. ระบบเครื่องนับเพลาล้อขัดข้อง ระหว่างสถานีหลักหก-สถานีรังสิต ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้ารวมจำนวน 3 เที่ยว
    สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 29 ก.ค. 65 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบมีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. เกิดขึ้น 1 ครั้ง เมื่อเวลา 07.00น. ขบวนรถเร็วที่ 172 (สุไหงโกลก – กรุงเทพ) ดีเซล 4510 ทำการ ขณะทำขบวนรถถึงหลักกิโลเมตรที่ 209/8 ระหว่างสถานีหัวหิน – สถานีห้วยทรายใต้ ได้มีชายอายุประมาณ 40 ปี กระโดดเข้ามาในทางรถไฟ ทำให้ขบวนรถชนชายดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย จากการตรวจค้นไม่พบหลักฐานแสดงตัว ไม่ทราบชื่อและที่อยู่ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน นำผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลหัวหิน ขบวนรถไม่ได้รับความเสียหาย ขบวนรถออกที่เกิดเหตุ 07.20 น. ช้าเพิ่มจากที่เกิดเหตุ 16 นาที ส่งผลกระทบให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 (ชุมทางหาดใหญ๋ – กรุงเทพ) ออกจากหัวหินช้าเพิ่ม 28 นาที (รอทาง ข.172)
    ในการนี้ กรมการขนส่งทางรางได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ “ชีวิตของท่านมีค่า อย่าคิดฝ่าไม้กั้นรถไฟ”
    กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ภาพข่าว