กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 สะสม 3 วัน (13-15 ต.ค.65) รวมแล้วกว่า 2.83 ล้านคน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.80 โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ มีเพียงระบบรถไฟฟ้าขัดข้องเพียงครั้งเดียว

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 สะสม 3 วัน (13-15 ต.ค.65) รวมแล้วกว่า 2.83 ล้านคน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.80 โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ มีเพียงระบบรถไฟฟ้าขัดข้องเพียงครั้งเดียว ประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับกทม.ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 2,832,040 คน มากกว่าประมาณการ 298,929 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.80 (ประมาณการรวม3 วัน 2,533,111 คน แบ่งเป็นรถไฟ 203,940 คนและรถไฟฟ้า 2,329,171 คน) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 190,828 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 79,870 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 110,958 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 94,951 คน และขาเข้า 95,877 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 70,030 คน (ขาออก 34,734 คน และขาเข้า 35,296 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 46,061 คน (ขาออก 22,200 คน และขาเข้า 23,861 คน) สายเหนือ 37,851 คน (ขาออก 19,097 คน ขาเข้า 18,772 คน) สายตะวันออก 25,053 คน (ขาออก 12,968 คน ขาเข้า 12,085 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 11,833 คน(ขาออก 5,970 คน ขาเข้า 5,863 คน) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,641,212 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 138,182 คน สายสีแดง 40,599 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 76,395 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 788,839 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,597,197 คน ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 15 ตุลาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสามของวันหยุดต่อเนื่อง มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 948,223 คน มากกว่าประมาณการ จำนวน 201,290 คน (ประมาณการวันที่15ต.ค.65 จำนวน 746,933 คน) หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 26.95 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 61,463 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 886,760 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 223 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 61,463 คน น้อยกว่าประมาณการ 6,618 คน (ประมาณวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน 68,081 คน) หรือต่ำกว่าประมาณกาา ร้อยละ 9.72 แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 26,370 คนและเชิงสังคม 35,093 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 29,331 คน และผู้โดยสารขาเข้า 32,132 คน โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,587 คน (ผู้โดยสารขาออก 11,312 คน ผู้โดยสารขาเข้า 12,275 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14,048 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,397 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,651 คน) สายเหนือ 12,166 คน (ผู้โดยสารขาออก 5,879 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,287 คน) สายตะวันออก 8,125 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,003 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,122 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,537 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,740 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,797 คน) ทั้งนี้ รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารหนาแน่น โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นวันแรกที่ รฟท. นำรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY มาทำขบวนรถด่วนพิเศษ รวมจำนวน 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพ-เชียงใหม่, 23 กรุงเทพ-อุบลราชธานี, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 กรุงเทพ-หนองคาย, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่ และ ขบวนรถด่วนพิเศษ 37 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก 2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 886,760 คน มากกว่าประมาณการ 207,908 คน (ประมาณการวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน 678,852 คน) หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 30.63 ให้บริการรวม 1,879 เที่ยววิ่ง รองรับได้เพียงพอโดยไม่มีรถวิ่งเสริม ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 46,164 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 13,112 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยววิ่ง จำนวน 25,001 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 322 เที่ยววิ่ง จำนวน 249,875 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 937 เที่ยววิ่ง จำนวน 552,608 คน โดยไม่มีเหตุรถไฟ้าขัดข้องสำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 15 ต.ค. 65 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. สำหรับในวันนี้ (16ตุลาคม 2565) ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพ โดยกรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบราง จัดเตรียมขบวนรถให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ โดย รฟท. เพิ่มตู้เพิ่มไปกับขบวนรถที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และรถไฟฟ้าจัดเตรียมขบวนรถเสริมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยในวันนี้จะมีรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY ให้บริการรวม 12 ขบวน (ไป 6 ขบวน และกลับ 6 ขบวน) ทั้งนี้ คาดว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY อีก 15 คัน จะมาถึงไทยช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ก่อนนำมาให้บริการแก่ประชาชนต่อไปกรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวัน ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว