กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 สะสม 3 วันในช่วงวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565) รวมประมาณ 2.96 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.90 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องจากการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการตามมติคณะรัฐมนตรี มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 2,959,656 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 400,247 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.90 (ค่าประมาณการรวม 3 วัน จำนวน 3,359,903 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 210,388 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้า 3,149,515 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 184,935 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 64,866 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 120,069 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 95,116 คน-เที่ยว และขาเข้า 89,819 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 50,068 คน-เที่ยว (ขาออก 25,672 คน-เที่ยว และขาเข้า 24,396 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 48,056 คน-เที่ยว (ขาออก 25,288 คน-เที่ยว และขาเข้า 22,768 คน-เที่ยว) สายเหนือ 45,226 คน-เที่ยว (ขาออก 24,641 คน-เที่ยว ขาเข้า 20,585 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 26,718 คน-เที่ยว (ขาออก 12,497 คน-เที่ยว ขาเข้า 14,221 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 14,867 คน (ขาออก 7,018 คน-เที่ยว ขาเข้า 7,849 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,774,721 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 156,001 คน-เที่ยว สายสีแดง 53,276 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 97,132 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 678,552 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,789,760 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเป็นวันที่สามของช่วงวันหยุดต่อเนื่องการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 1,037,371 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ จำนวน 96,879 คน-เที่ยว (ค่าประมาณการวันที่ 18 พ.ย.65 จำนวน 1,134,250 คน-เที่ยว) หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.54 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 66,939 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 970,432 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 223 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 66,939 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 4,213 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 18 พ.ย. 65 จำนวน 71,152 คน-เที่ยว) หรือต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ 5.92 แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 24,081 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 42,858 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 33,655 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 33,284 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 18,859 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,322 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,537 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18,459 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,499 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,960 คน-เที่ยว) สายเหนือ 16,144 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,795 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,349 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 8,379 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,611 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,768 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 5,098 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,428 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,670 คน-เที่ยว) โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท.2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 970,432 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 92,666 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 18 พ.ย. 65 จำนวน 1,063,098 คน-เที่ยว) หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.72 ให้บริการรวม 2,391 เที่ยววิ่ง (รวมรถเสริม 19 เที่ยววิ่ง) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 222 เที่ยววิ่ง (รวมวิ่งเสริม 7 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 52,049 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 16,113 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยววิ่ง จำนวน 31,225 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 464 เที่ยววิ่ง (รวมรถเสริม 4 เที่ยว) จำนวน 276,825 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,159 เที่ยววิ่ง (รวมรถเสริมสายสุขุมวิท 8 เที่ยววิ่ง) จำนวน 594,220 คน-เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องกรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เดินทางสะดวกปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว