“กรมการขนส่งทางราง” เผยว่าเมื่อวานวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และวันแรกของงานเกษตรแฟร์ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) และ Airport Rail Link สูงสุด (นิวไฮ) ต่อเนื่องตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเดินรถมา

“กรมการขนส่งทางราง” เผยว่าเมื่อวานวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และวันแรกของงานเกษตรแฟร์ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) และ Airport Rail Link สูงสุด (นิวไฮ) ต่อเนื่องตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเดินรถมา

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2567) : ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,829,064 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการเดินรถไฟ 212 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 84,076 คน-เที่ยว แบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 29,887 คน-เที่ยว และขบวนรถเชิงสังคม 54,189 คน-เที่ยว

2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,744,988 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 215 เที่ยววิ่ง จำนวน 81,835 คน-เที่ยว สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ (นิวไฮ) (นิวไฮ ARL ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 80,396 คน-เที่ยว)

– รถไฟฟ้าสายสีแดง ให้บริการ 294 เที่ยววิ่ง จำนวน 37,416 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลใช้บริการสายสีแดงฟรี 136 คน-เที่ยว) สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ) (นิวไฮสายสีแดงครั้งก่อนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 35,463 คน-เที่ยว รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลใช้บริการสายสีแดงฟรี 111 คน-เที่ยว) (หลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2566)

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ให้บริการ 487 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 35 เที่ยววิ่ง) จำนวน 533,901 คน-เที่ยว สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ (นิวไฮ) (นิวไฮ สายเฉลิมรัชมงคล ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 525,455 คน-เที่ยว)

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้บริการ 321 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 3 เที่ยววิ่ง) จำนวน 82,137 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 1,240 เที่ยววิ่ง จำนวน 896,552 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง ให้บริการ 219 เที่ยววิ่ง จำนวน 8,098 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองให้บริการ 276 เที่ยววิ่ง จำนวน 44,509 คน-เที่ยว

-รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูให้บริการ 276 เที่ยววิ่ง จำนวน 60,540 คน-เที่ยว

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ประสานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะมาร่วมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง ที่สถานีบางเขนทางออก 7 หรือ 8 หรือรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออก 1 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากดังเช่นปีที่ผ่านมา

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content