ขร. ลงตรวจลิฟต์และบันไดเลื่อนสถานีดอนเมืองใช้งานได้แล้ว กำชับแก้ไขให้เสร็จทั้งสายภายในเดือนหน้า พร้อมวางแผนบำรุงรักษาระยะยาว

24 สิงหาคม 2566 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่สถานีดอนเมือง ของรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาลิฟต์และบันไดเลื่อนชำรุดทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยจากเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่สถานีดอนเมือง พบว่า ลิฟต์ชำรุดจำนวน 4 ตัว จากทั้งหมด 9 ตัว และบันไดเลื่อนชำรุดจำนวน 6 ตัว จากทั้งหมด 24 ตัว อันเนื่องมาจากขาดการบำรุงรักษา เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงานของผู้ติดตั้ง

นายพิเชฐฯ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สถานีดอนเมืองในวันนี้ พบว่า บันไดเลื่อนทั้งหมด 24 ตัว และลิฟต์ทั้งหมด 9 ตัว ได้รับการซ่อมแซมและเปิดใช้งานได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับลิฟต์และบันไดเลื่อนสถานีอื่น ๆ ที่ยังชำรุด รฟท. อยู่ระหว่างทะยอยซ่อมแซม โดยสถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน หลักหก และรังสิต จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ขณะที่สถานีที่เหลือ ได้แก่ สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะ จะซ่อมแซมแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ โดยลิฟต์และบันไดเลื่อนที่ประชาชนใช้งานบ่อยและจำนวนมากใช้งานได้แล้ว

นายพิเชฐฯ จึงได้กำชับให้ รฟท. แก้ไขซ่อมแซมลิฟต์และบันไดเลื่อนให้แล้วเสร็จตามกำหนด และให้ รฟท. วางแผนการซ่อมบำรุงลิฟต์และบันไดเลื่อนเป็นรายปีให้มีความต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายตามรอบระยะเวลา และ รฟท. ควรหาแนวทางป้องกันแก้ไขเหตุชำรุดอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากการใช้งานปกติ เช่น การรั่วซึมของน้ำฝน การลักลอบตัดสายไฟ การเกิดอุบัติเหตุบริเวณข้างเคียง ที่ทำให้ลิฟต์และบันได้เลื่อนไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์