อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมี ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมวางดอกไม้ถวายความอาลัย ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชนร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ภาพข่าว