นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน (ทย.) ครบรอบ 87 ปี ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

วันนี้ (27 พ.ย. 63) นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน (ทย.) ครบรอบ 87 ปี ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ภาพข่าว