ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 85940 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content