ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) ศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) ศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง

Download

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) ศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง

Download ( PDF, 3969328 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ