ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 82891 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง