ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ณ ถลาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ณ ถลาง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 85203 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง