ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กรมการขนส่งทางราง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 85219 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง