ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอบเขตของงาน

Download ( PDF, 11255759 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคา

Download ( PDF, 368920 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกวดราคาจ้าง

Download ( PDF, 856208 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์