ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 232611 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง