ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางราง ขนาด A๔ (๑๒๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางราง ขนาด A๔ (๑๒๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 213267 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง