ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางราง ขนาด A๔ (๑๒๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางราง ขนาด A๔ (๑๒๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 213267 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง