ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 252751 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง