ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 80829 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content