ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 347489 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง