ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน

Download

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง