ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ

ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 2235973 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง