สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 146949 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง