สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 68153 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง