สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 219611 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง