ประกาศ ขร. เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ขร. เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 21761 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง