ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 229097 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง