ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content