ประกาศราคากลางโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1019931 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง