ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

เอกสารประกอบ

Download ( PDF, 175830 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ