ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

Download

เอกสารประกอบ

Download ( PDF, 190623 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ