ประกาศการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณระยะที่ ๑ (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

เอกสารประกอบ

Download ( PDF, 171404 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ