กรมการขนส่งทางราง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล “บริจาคโลหิต มอบชีวิต มอบความสุข”

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 : กรมการขนส่งทางราง นำโดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีฯ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกรมการขนส่งทางราง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล “บริจาคโลหิต มอบชีวิต มอบความสุข” ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาขาดไทย
โดยกรมการขนส่งทางรางร่วมดำเนินการตาม”แผนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสาธารณกุศล หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)” ของโครงการพัฒนาเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการ “รวมพลัง#คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content