กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 เมื่อวาน(30 ก.ค. 65) มีผู้ใช้บริการระบบราง 809,962 คน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 22 และสะสม 3 วัน (28-30 ก.ค.65) รวม 2.36 ล้านคน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.67 คาดวันนี้ประชาชนเดินทางเข้ากทม. มากสุด พร้อมรองรับการเดินทางเที่ยวกลับ โดย ขร. ประสานรถไฟ-รถไฟฟ้าให้บริการรองรับผู้โดยสารให้ได้เพียงพอ ส่วนภาพรวมสะสม มีเหตุอันตรายรถไฟเฉี่ยวชนคน 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย และระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (30 กรกฎาคม 2565) ซึ่งเป็นวันที่สามของช่วงช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 809,962 คน (ลดจากวันที่ 29 ก.ค. 65 จำนวน 38,789 คน หรือลดลงร้อยละ 4.57) แต่มากกว่าประมาณการ 146,074 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 22.00 (ประมาณการวันที่ 30 ก.ค. 65 จำนวน 663,888 คน) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 58,448 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 751,514 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. รถไฟของ รฟท. จำนวน 58,448 คน (เพิ่มจากวันที่ 29 ก.ค. 65 จำนวน 4,447 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 23,750 คนและเชิงสังคม 34,698 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 27,684 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 ก.ค. 65 จำนวน 1,334 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06) และผู้โดยสารขาเข้า 30,764 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 ก.ค. 65 จำนวน 3,113 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26) แต่ยังต่ำกว่าประมาณการ 3,938 คน หรือน้อยกว่าประมาณการร้อยละ 6.31 (ประมาณการ 30ก.ค.65 จำนวน 62,386 คน) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 22,242 คน (ผู้โดยสารขาออก 10,514 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,728 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14,001 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,527 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,474 คน) สายเหนือ 11,680 คน (ผู้โดยสารขาออก 5,525 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,155 คน) สายตะวันออก 7,097 คน (ผู้โดยสารขาออก 3,497 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,600 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,428 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,621 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,807 คน) ซึ่งพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพและชุมทางบางซื่อ
 2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 751,514 คน (ลดลงจากวันที่ 29 ก.ค.65 จำนวน 43,236 คน หรือลดลงร้อยละ 5.44) แต่มากกว่าประมาณการ 150,012 คนหรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 24.94 (ประมาณการ 601,502 คน) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 43,939 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 14,027 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 23,931 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 211,141 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 458,476 คน สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ โดยมีขบวนรถเสริมรวม จำนวน 1 เที่ยว ได้แก่ Airport Rail Link เพิ่มรถเสริมจำนวน 1 เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง
  สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง มีเหตุอันตรายทางรถไฟ 2 ครั้ง ได้แก่
 3. เมื่อเวลา16.10น. ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 998(พลูตาหลวง-กรุงเทพ) ขณะทำขบวนถึงเสาโทรเลขที่ 162 ระหว่างสถานีบ้านห้วยขวาง-สถานีพัทยาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บชาย 1 รายกู้ภัยนำส่งรพ.พัทยา
 4. เวลา 18.16น. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417 (นครราชสีมา – อุดรธานี) ขณะทำขบวนถึงหลักกิโลเมตรที่ 400/15-16 ระหว่างสถานีบ้านหัน – บ้านไผ่ ขบวนรถได้เฉี่ยวชนชายเสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุ มูลนิธิบ้านไผ่ นำผู้เสียชีวตส่ง รพ.บ้านไผ่
  ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 3 วันคือ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางรวม 2,360,778 คน มากกว่าประมาณการ 227,539 คนหรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 10.67 (ประมาณการสะสม3วัน 2,133,239 คน) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 179,902 คน น้อยกว่าประมาณการ 2,936คน หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 1.61 (ประมาณการ 3วัน 182,838 คน) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 70,258 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 109,644 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 90,854 คน และขาเข้า 89,048 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 65,423 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 43,084 คน สายเหนือ 38,218 คน สายตะวันออก 22,102 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 11,075 คน และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการรวม 2,180,876 คน มากกว่าประมาณการ 230,475 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.82 (ประมาณการสะสม 3วัน 1,950,401คน) ประกอบด้วย Airport Rail Link 122,680 คน สายสีแดง 37,375 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 68,086 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 607,486 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,345,249 คน
  สำหรับด้านความปลอดภัยด้านระบบรางสะสม 3 วัน มีเหตุอันตรายทางรางรวม 3 ครั้ง (รถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้า 3 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย) และมีระบบรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 1 ครั้ง
  สำหรับในวันนี้ (31 กรกฎาคม 2565) คาดว่าประชาชนเดินทางรถไฟเที่ยวกลับกทม.มากที่สุด โดยกรมการขนส่งทางราง ได้ประสาน รฟท. เพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก และสำหรับระบบรถไฟฟ้าได้เตรียมพร้อมขบวนรถเสริมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่น โดยตั้งเป้าหมายว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินเท้าเข้ามาในเขตระบบรถขนส่งทางราง ซึ่งเป็นพื้นที่สงวนไว้เพื่อการเดินรถ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

กรมการขนส่งทางราง เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content