จำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำวันที่ 17 เมษายน 2566

มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม รวมจำนวน 946,558 คน-เที่ยว แบ่งเป็น

1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการรวม 222 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 3 ขบวน คือ ขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวน 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์ มีผู้โดยสาร 2,086 คน) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 71,526 คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 32,591 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารเชิงสังคม 38,935 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาออก 29,475 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาเข้า 42,051 คน-เที่ยว

– สายใต้ 22,332 คน-เที่ยว

– สายตะวันออกเฉียงเหนือ 21,609 คน-เที่ยว

– สายเหนือ 13,989 คน-เที่ยว

– สายตะวันออก 9,495 คน-เที่ยว

– สายแม่กลองและมหาชัย 4,101 คน-เที่ยว

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จากการให้บริการ 2,164 เที่ยว (รวมบริการเสริม 36 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 875,032 คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 219 เที่ยว (รวมเสริม 4 เที่ยว) จำนวน 49,077 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 14,720 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 224 เที่ยว (รวมเสริม 8 เที่ยว) จำนวน 28,439 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 274 เที่ยว (รวมเสริม 24 เที่ยว) จำนวน 268,440 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,217 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 514,356 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 508,594 คน-เที่ยว และสายสีทอง 5,762 คน-เที่ยว)

รวมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566) มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 6,355,187 คน-เที่ยว

ด้านความปลอดภัย ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 รวม 7 วัน รายละเอียดดังนี้

1.เหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย

-เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่การรถไฟฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

-เหตุการณ์ขบวนรถไฟชนกระบือ

-เหตุการณ์รถไฟเฉี่ยวชนรถยนต์ที่จอดล้ำเข้ามาในเขตทางรถไฟ

-เหตุการณ์คนร้ายขว้างปาก้อนหินใส่ขบวนรถไฟ

โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

2.มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 2 ครั้ง ประกอบด้วย

-วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 20.11 น. รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สายธานีรัถยา ขบวนรถ T13 ขัดข้อง ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ฝั่งขาเข้าเมือง -วันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 20.55 น. รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สายนครวิถี เกิดสัญญาณไฟ M02 ก่อนเข้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขัดข้อง ส่งผลให้ขบวนรถไฟ T22 เที่ยว 2080 เกิดระบบควบคุมการเดินรถขัดข้อง

กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง ให้เดินทางอย่างมีความสุข

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content