ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย ช่อง NBT2HD ในประเด็น ขนส่งทางราง เชื่อมการเดินทางทั่วทิศ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์