ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 409457 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์