ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาจ้าง ๙ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 347489 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content