ศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport RailLink รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมสูงสุด

กรมรางเผยศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport RailLink รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมสูงสุด ส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบรางรวม 1,757,790 คน-เที่ยว สูงสุดอีกครั้ง ตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19 เกิดขึ้น (New High)

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 (เมื่อวาน) ซึ่งเป็นวันศุกร์ปลายเดือนสิงหาคม 2566 และมีฝนตกช่วงเย็น ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT BTS และ Airport Rail Link มากสุด ทำให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวมเป็น 1,757,790 คน-เที่ยว สูงที่สุดอีกครั้ง (New High) ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมือง จำนวน 74,452 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 25,507 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 48,945 คน-เที่ยว) และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,683,338 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1) รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 77,723 คน-เที่ยว (นิวไฮ)

2) รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 27,715 คน-เที่ยว (นิวไฮ)

3) รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 525,455 คน-เที่ยว (นิวไฮ)

4) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จำนวน 75,829 คน-เที่ยว (เมื่อ 11 ส.ค.66 นิวไฮ จำนวน 76,171คน-เที่ยว)

5) รถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 924,828 คน-เที่ยว (นิวไฮ ตั้งแต่มี covid-19)

6) รถไฟฟ้าสายสีทอง จำนวน 8,285 คน-เที่ยว

7) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 43,381 คน-เที่ยว

โดยจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางสูงสุดก่อนหน้านี้ไม่นาน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จำนวน 1,728,295

คน-เที่ยว แต่เมื่อวานนี้ มีผู้ใช้บริการระบบรางเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะสาย Airport Rail Link รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลม มากสุดตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด จึงเป็นการทำสถิติใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ขร. ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินทางช่วงวันหยุด ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุข ร่วมไปกับการใช้บริการระบบขนส่งทางรางไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์