ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพรถขนส่งทางราง ของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพรถขนส่งทางราง ของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 82551 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ

Skip to content